Sonax-High Touch Places onderzoekt, stelt vragen, ontwerpt ..... geeft richting

VERKENNEN

wat zien we?

ONDERZOEKEN

hoe kunnen we dit duiden?

CHECKEN

klopt het ook?

(CO-)ONTWERP

nu aan de ontwerptafel!

VERBINDEN

samen zie je meer dan alleen

BOETSEREN

aan de slag ... bouwen ... maken ... liefst samen!

over

Al meer dan 20 jaar geeft Sonax, High Touch Places richting aan maatschappelijke vraagstukken rond steden en wijken, ruimte, leefbaarheid en ondernemerschap. Het culturele hart van de samenleving vinden we belangrijk. We hebben methoden ontwikkeld voor het verlevendigen van openbare ruimte, het versterken van burgerparticipatie, creatief en sociaal ondernemerschap. 

Van het ontwerpen van museale concepten en aanpakken voor beleid tot het uitvoeren pilots en projecten in het publieke domein. Maatschappelijke vraagstukken prikkelen ons om het onderste uit de kan te halen. 

Met de best gekwalificeerde mensen gaan we aan de slag. We rusten pas als we zorgen van de opdrachtgever hebben weggenomen!

Daarbij ... weten we veranderingen op gang te brengen en afstanden te overbruggen.

Klik hier voor ons testimonium.

voor

wat

We werken op thema's als stad-platteland, leefbaarheid in wijken, veerkrachtige samenleving, life-long learning en slimme technologie voor mensen. 

Dat doen we door beleid te vertalen, concepten te ontwikkelen en projecten uit te voeren op het terrein van cultuur, openbare ruimte en publiek domein.

Op meerdere terreinen zijn we thuis. Steeds werken we aan verbindingen zoals: erfgoed & samenleving, publieke ruimte & technologie, onderwijs & ondernemerschap, bestuur & maatschappelijke betrokkenheid

Zo waren we onder meer betrokken bij concrete projecten als Scotland's Towns Conference, Culturele Hoofdstad Leeuwarden, Kandidatuur Culturele Hoofdstad Brabant, Cultuur in het Publieke Domein Tilburg, Visie en Masterplan voor Licht in het centrumgebeid van Veldhoven en Maastricht.

We werken mee aan vernieuwing van media-, cultuur- en erfgoedbeleid bij overheden 

Daarnaast organiseren we bijeenkomsten en creatieve sessies rond maatschappelijke thema's. We verzorgen lezingen en gastcolleges, en kunnen desgewenst als gespreksleider en dagvoorzitter een rol vervullen.

Voor specifieke informatie over onze projecten .... lees meer.

Test titel 1

Tweede iets langere test titel aan te passen in CMS

waarom

Bij de inrichting van onze samenleving is vooral accent gelegd op structuren die samenhangen met de linker hersenhelft: analytisch, tijdgebonden, rationeel en lineair. Dit heeft ons veel gebracht.

Eigenschappen die meer met de rechter hersenhelft samenhangen kregen minder ruimte: synthetisch, ruimtelijk, concreet, non-verbaal. Het belang van deze eigenschappen blijft vaak onderbelicht.

Uitdagingen van onze tijd doen nadrukkelijk appèl op beide. Wij voorzien maatschappelijke uitdagingen van perspectief door evenwichtige inzet van beide 'structuren'. Creatief, empathisch en realistisch, op basis van vertrouwen en gedeelde waarden.

Daarvoor zet Sonax zich in. We noemen dit de 'high touch' benadering.

hoe

Sonax hanteert het zogenoemde 'Four Worlds Model'. Daarmee geven we richting aan het werk:

world of value
Door te creëren en verhalen te vertellen geven mensen betekenis aan het leven. Creëren is waarde-creatie. Onze producten en diensten zijn vormen van waardecreatie. Wij zorgen dat de projecten die we uitvoeren van waarde zijn voor betrokkenen.


world of identity
Herkenbaarheid en eigenheid zijn belangrijk. Of het nu gaat om plaatsen, architectuur of mensen. Wat bijzonder is, verdient aandacht. We vinden ruimte voor persoonlijke expressie belangrijk.


world of justice
Eerlijkheid, transparantie en een goede balans tussen mensen en partijen in onze projecten zijn fundamenteel. Daarmee ontstaat er vertrouwen. Het is een fundament onder duurzaam resultaat.


world of the herd
Een uitnodigende ambiance  en inclusief werken vinden we belangrijk. Mensen willen zich betrokken weten;  ze willen delen en samenwerken. Het is belangrijk om dat vanzelfsprekend te maken. Daarom geven we veel aandacht aan de interactie tussen deelnemende partijen in het werkproces.